Giva Gåvoindex: Mars

I mars månads Gåvoindex (Fundraising Managers Index, FMI) ses en liten nedgång från 63 i februari till 61. Trots att förändringen verkar liten på ytan, döljer sig en stor skillnad mellan hur organisationerna uppfattar den nuvarande utvecklingen och deras förväntningar på framtiden.

Skillnader mellan Organisationer
En intressant observation är att det främst är de allra minsta och de allra största organisationerna som rapporterar ett oförändrat eller minskat givande, medan medelstora organisationer ser en bättre utveckling. Särskilt utmärkande är situationen för organisationer som fokuserar på internationell hjälpverksamhet. Dessa har sett en sämre utveckling i mars jämfört med tidigare månader. Senior analytiker Mårtan Palmefors på Giva menar att detta kan vara en första indikator på minskat engagemang från givare för vissa internationella frågor som nyligen fått stor mediabevakning, som till exempel händelserna i Gaza.

Om Gåvoindex
Gåvoindex, som tas fram av Giva Sverige, är en månatlig konjunkturmätare som baseras på enkätsvar från insamlingsansvariga hos medlemsorganisationerna. Ett resultat över 50 innebär en positiv syn på givandet, medan ett resultat under 50 indikerar en negativ syn. Detta index hjälper organisationer att förstå trender och förutse framtida utvecklingar i givandet, vilket är avgörande för att planera och genomföra insamlingsaktiviteter effektivt.

Slutsats
Trots att Gåvoindex för mars visar en liten nedgång, är det tydligt att framtidstron bland organisationerna är stark. Med ekonomiska indikatorer som pekar uppåt och förhoppningar om en förbättrad hushållsekonomi kan vi förvänta oss en positiv utveckling i givandet på sikt. Dock återstår det att se om denna optimism kommer att materialisera sig i ökat givande under de kommande månaderna.

Läs hela rapporten från Giva Här.

Related Posts

Rulla till toppen

E-handel | Få en demo

Fyll i dina uppgifter så får du en demo via SMS.